Winkelwagen

NoveenkaarsenOnze kaarsen zijn zuiver plantaardig, dus geen chemische toevoegingen, kleurstoffen e.d ! 
(De kaarsomhulsels kunt u na gebruik bij uw gemeente inleveren voor recycling! )
Hoogte 9 dagen kaars 18cm, breedte 6,7cm, brandduur 9 dagen continue 
Hoogte 6 dagen kaars 15cm, breedte 6,7cm, brandduur 6 dagen continue 

Een noveenkaars is een kaars die negen dagen en nachten brandt met een speciale intentie. Zo kan men in die periode bidden om een speciale intentie zoals de genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz. 
Een noveen of novene (Het woord is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. 

Toepassingen: 
Voor een noveengebed: 
Het noveengebed is een vast gebed van 9 opeenvolgende dagen, met een bepaalde intentie. 
Zo kan men in die periode bidden om een speciale intentie zoals de genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz. 
Voor op een graf: 
Veel mensen vinden het een fijn gevoel als er onafgebroken een kaars brandt op het graf van hun geliefde overledene. Hiervoor zijn ook speciale noveenlantaarns te koop. 
Ter voorbereiding van b.v. het Pinksterfeest: 
In navolging van de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren. 

( Wij gebruiken persoonlijk de kaarsen als iemand ziek is, of werk zoekt, of door een moeilijke periode gaat, of als u wilt bidden, of een wens heeft, of iets moet leren, de opties zijn talloos... 
Wij spreken dan een gebed uit of een wens voordat wij de kaars aansteken. Als de kaars is aangestoken bedanken wij diegene die wij om hulp hebben gevraagd, dit kan God, Jezus, Maria, Aartsengelen en overige Engelen zijn. 
Het is wel de bedoeling om de kaars 9 dagen te laten branden zodat de wens of het gebed om hulp ook werkelijk tot stand komt.)

Download Noveenkaars catalogus

Voor groothandel klik hier

Stickers los bestellen 
Als u de stickers los wilt bestellen, klikt u op Alleen stickervel ipv noveenkaars.
Stickervel kost € 4.00 en er zitten 8 stickers op één vel.


 Affirmaties en wensen

 Engelen

 Blanco / Eigen Afbeelding

 Diversen

 Healing en Licht

 Heilige mannen

 Heilige vrouwen

 Herdenken

 Natuur en bloemen

 Noveen Gebeden

 Oosters & new age

 Speciale wenskaarsen

 Religieus

 Gedichtkaarsen